Menu

Obecní úřad Lukavec, Lukavec 43, 410 02 Lovosice
Úřední hodiny: Pondělí 08:00 - 11:30 a 17:00 - 20:00, Středa 08:00 - 11:30

416 532 197 info@obec-lukavec.cz 4yxa37s

Obecní charakteristika

Nadmořská výška (m.n.m.): 147
Katastrální plocha (ha): 335
Počet katastrů: 1
Počet územně technických jednotek: 1
Počet částí obce: 1
Počet obyvatel: 356 (k 1.1.2011)

Obec Lukavec je ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Lovosice. V obci se nachází hasičská zbrojnice, fotbalové hřiště, obchod a hostinec. Obec byla v roce 2002 postižena povodní.

Druhy pozemků

Celková výměra (ha): 335.3266
Orná půda (ha): 271.9770
Zahrady (ha): 6.6135
Ovocné sady (ha): 1.1092
Trvalé travní plochy (ha): 14.6920
Zemědělská plocha (ha): 294.3917
Vodní plochy (ha): 0.7232
Zastavěné plochy (ha): 6.4304
Ostatní plochy (ha): 33.7813

Technická vybavenost

Veřejný vodovod: ano
Kanalizace s napojením na ČOV: ano
Sbor dobrovolných hasičů obce: ano
Požární nádrž: ano
Požární hydrant: ano
Plynofikace obce: ano
ČOV: ano