Menu

Obecní úřad Lukavec, Lukavec 43, 410 02 Lovosice
Úřední hodiny: Pondělí 08:00 - 11:30 a 17:00 - 20:00, Středa 08:00 - 11:30

416 532 197 info@obec-lukavec.cz 4yxa37s

Znak LukavecPrvní zmínka o obci je činěna v latinsky psané listině krále Přemysla Otakara I. z roku 1218, kterou kapitule při chrámu sv. Štěpána v Litoměřicích potvrzuje starou zchátralou listinu z 12.století, vyjmenovávající majetek této církevní instituce - "v Lukavci Plativoj černý švec s půdou".

Ves byla rozdělena mezi několik vlastníků. Největší díl držela litoměřická kapitula. V závěru 15. století získali část vsi litoměřičtí měšťané Valentin Kuneš a Mikuláš Tábor. S povýšením do šlechtického stavu začali používat přídomek z Lukavce. Rodovým erbem se stal polcený štít se dvěma odvrácenými jednorožci se zlatou zbrojí opačných tinktur. Barevnost štítu variovala mezi červeno-stříbrným a stříbrno-červeným. Kunešové a Táborové byli jedinými šlechtickými rody, které jako přídomek používali jméno obce Lukavec.

Část vsi Lukavec patřila v 16. a 17. století k panství Sulejovice, které drželi Kaplířové ze Sulevic. Panství Sulejovice bylo v roce 1627 prodáno Adamovi z Valdštejna a připojeno k Lovosicím. Jiný díl Lukavce držel Václav Chotek z Chotkova, který tu část vsi prodal městu Litoměřice. Litoměřičtí připojili získali díl Lukavce ke svému hospodářskému statku Keblice. Před ukončením patrimoniální správy, kterou v roce 1850 nahradila správa státní, byly v Lukavci tři vrchnosti - litoměřická kapitula, knížata ze Schwarzenbergu jako vlastníci Lovosic a město Litoměřice.

Litoměřická kapitula hospodařila ve velké části vsi Lukavec od 12. století do poloviny 19. století. Tato církevní instituce nepoužívala znaku, ale pouze pečeti s vyobrazením sv. Štěpána Prvomučedníka. Po té, co byl probošt kapituly Maxmilián Rudolf ze Schleinitz jmenován v roce 1655 prvním biskupem nově zřízeného biskupství v Litoměřicích. Z dřívější kolegionátní kapituly zřídil kapitulu katedrální a rozšířil ji o jeden rezidenční a několik českých kanonikátů. Nová kapitula začala používat jako svého znaku štít erbu svého zakladatele. Tím byl stříbrno-červěne polcený štít s jednou růžé vlevo a dvěma nad sebou vpravo opačných tinktur.

Erb Kunešů z LukavceErb Maxmiliana Rudolfa ze Schleinitz

Znak: V červeno-stříbrně polceném štítě dva odvrácení jednorožci se zlatou zbrojí pod třemi růžemi vedle sebe se zlatými semeníky a zelenými kališními lístky, vše opačných tinktur. Jednorožci jsou převzati z erbu Kunešů z Lukavce a růže jsou inspirovány znakem kapituly, jehož zdrojem byl rodový erb Maxmiliána Rudolfa ze Schleinitz, prvního biskupa v Litoměřicích a zakladatele katedrální kapituly.

Vlajka: List tvoří dva svislé pruhy, bílý a červený. V každém pruhu odvrácený jednorožec se žlutou zbrojí a mezi nimi polcená růže se žlutým semeníkem a zelenými kališními lístky, vše opačných barev. Vlajka opakuje lukavecké jednorožce ze znaku a růže mezi nimi zastupuje kapitulní růže.

Autor textu: Stanislav Kasík